TEAMS

בכדי להיכנס ל TEAMS בענן החינוכי, יש ללחוץ על הקישור המצורף, להקליד שם משתמש וסיסמה אחידה, ללחוץ על הקישור ל-TEAMS, להיכנס למחברת הכיתה ולבצע את המשימות... בהצלחה!